Företagsporträtt

En aktuell profilbild gör att det första intrycket på sociala medier blir bra. En professionell bild visar din utstrålning och personlighet. Du kan utstråla professionalitet och kompetens. En sådan utstrålning höjer också självförtroendet och trovärdigheten.

En professionell bild är en viktig del i din marknadsföring och bör stämma överens med ditt företags varumärke och stil. Se till att ta bilder av alla medarbetarna så att ni har bilder med samma stil, så alla ser att ni är ett team med samhörighet även om ni är olika personligheter.

Du förblir aktuell med en nytagen porträttbild. Om dina bilder är mer än några år gamla så kanske de inte speglar ditt företags image och nuvarande utseende. En ny bild säkrar också att de du möter känner igen dig direkt.

Porträttbilder behövs alltid för marknadsföring, reklam, sociala medier och den egna webben.